Comparteix:

Manual Portada Web

Breu manual per gestionar el "no-flash" de la portada web

Imatges:
Les imatges pels difents espais de la portada web només podrán ésser:
  • .JPG (imatges fixes)
  • .GIF (animacions)

Les dimensions de les imatges hauran d'ésser:
  • 362x256 pixels (imatge gran actualitat)
  • 180x256 pixels (imatge vertical actualitat)
  • 180x127 pixels (imatge petita actualitat)
  • 362x127 pixels (imatge horitzontal actualitat)
  • 544x256 pixels (imatge altres apartats)

 

NOTA: És important, redimensionar les imatges previament utilitzant el programa adequat (ex. Adobe Photoshop), ja el gestor de la portada no ho fa automàticament).

Totes les imatges s'han de publicar abans de modificar la portada web, per això cal afegir un nou element Imatge a Materials Carpeta Web, tenint en compte que el títol hauria de ser del tipus (20120520-nom) per tal de facilitar la seva posterior localització, i també fer una descripció prou explicita.


Text:
Des de Editar Portada Web es pot editar el contingut de la portada web, tenint en compte que:

Contigut: ha ser un enllaç complet a la imatge de fons.
Link: ha ser un enllaç complet a una noticia o esdevement.
Contigut: text que es visualitza a la portada web.
Color: és el color del text (tingueu en compte el color de la imatge de fons per tal que destaqui).

NOTA: És important, introduir les noticies o els esdeveniments previament al gestor de la portada, per així disposar dels corresponents links.

El text del contigut pot incloure html bàsic per modificar la seva aparença:
  • <BR> salt de línia
  • <FONT style='font-size:14px;'> </FONT> canviar el tamany de la lletra