Comparteix:

Urban & Architectural Drawing and Photography

Codi UPC: 290261

 

Càrrega lectiva: 3 ECTS
IdiomaEnglish
Horari: fridays 10 to 13.30 h

Places ETSAV: 12
Places incomings
: 3

Professorat: Raimon Farré, Guillem Bosch, Josep Maria de Llobet
Departament753 - Tecnologia a l'Arquitectura, 752 - Representacions arquitectòniques
Assignatura vinculada al programa Illinois Architecture Study Abroad program at Barcelona – El Vallès IASAP

GUIA DOCENT DE L'ASSIGNATURA