Vés al contingut (premeu Retorn)

Urbanística VI

Qm Tardor 2010-2011
CodiCrèditsDistribució (T, P, L)DepartamentTipusH/s treball estudiant
112223 (2,5 ECTS)1,5T + 1,5PUOTTroncal3 

Dimarts (Tuesday)08:30 - 10:30 T1 - P10             

 

Professor ResponsableFerran Navarro
Altres professorsJosep M. Vilanova

Objectius genèrics (català)
La transformació de la ciutat construïda. Els teixits urbans.

Objetivos genéricos (castellano)

La transformación de la ciudad construida. Los tejidos urbanos.


Generic aims (english)
The transformation of the already built city. Urban networks.

Continguts
1
El sproblemes actuals de la ciutat i el paper de l'arquitecte.
2El sistema de planejament, marc de les intervencions i definició dels instruments d’actuació urbanística.
3Antecedents i actualitat de la reforma urbana.
4La regulació dels teixits urbans des de l’ordenança.
5Formes urbanes i continguts de la ciutat construïda.
6El paper de l’habitatge i les activitats econòmiques.

Objectius específics

Ser capaç d’utilitzar diferents instruments urbanístics definits en el marc legislatiu per a l’anàlisi de l’evolució dels teixits urbans i la projectació de la seva transformació.


Competències genèriques i transversals
XRaonament crític: anàlisi i valoració d’alternatives diferents
XSolució de problemes: anàlisi de solucions òptimes en front de projectes complexos
XEstudiar normes i estàndards i aplicar-les a projectes
XComunicació escrita i oral: selecció i utilització dels mitjans idonis
XCapacitat de presentació dels treballs realitzats
XCapacitat de realitzar un treball teòric/pràctic individualment
XCapacitat de treball en equip: habilitat per treballar en un entorn interdisciplinari
XGestió de recursos materials
XAtenció a l’ètica professional i a la sensibilitat social
XAtenció als aspectes mediambientals

Metodologia docent i sistema d'avaluació

Seguiment del curs (10%)
Prova escrita (40%)
Exercici curs (50%)


Bibliografia

NAVARRO, F.; VILANOVA, J.M.: Transformació de la ciutat construïda. Instruments urbanístics. Barcelona, Edicions UPC, 2000.
ESTEBAN NOGUERA, Juli: Elements d'ordenació urbana. Barcelona, Barcelona, Edicions UPC, 1998.
NAVARRO ACEBES, Ferran: Els instruments d'execució de l'urbanisme. Barcelona, Edicions UPC, 1994.
SOLÀ-MORALES RUBIÓ, Manuel de: Les Formes de creixement urbà. Barcelona, Edicions UPC, 1993
GABRIELLI, Bruno: Il recupero della città esistente. Etaslibri, 1993.
SABATÉ, Joaquim: El proyecto de la calle sin nombre; los reglamentos urbanos de la edificación. Barcelona, Caja de Arquitectos Fundación cop., 1999.