Vés al contingut (premeu Retorn)

Avaluació dels estudiants de grau (pla 2014)

Informació sobre l'avaluació dels estudiants. Dates i procediment
QUADRIMESTRE DE PRIMAVERA 2014-2015


Del 4 al 11 de juny
Període d’entrada de notes per part dels professors.
Les qualificacions que es puguin consultar als expedients a través de l' e-secretaria seran provisionals i, per tant,
susceptibles de ser modificades.
No es podran sol·licitar expedients a Secretaria Acadèmica.

12 de juny
Publicació de l'informe d’avaluació per assignatures i del CALENDARI DE REVISIONS DE NOTES.
 
Del 12 al 18 de juny
Període d’entrevistes amb els professors per revisar les qualificacions.
En cas de desacord amb el resultat de l’entrevista, s'obre un període per presentar reclamacions a les qualificacions mitjançant un escrit formalitzat adreçat al director.
Si l'estudiant no s'entrevista prèviament al professor, no podrà presentar la reclamació per escrit. 

LLOC DE PRESENTACIÓ DE L'ESCRIT FORMALITZAT:

Via e-secretaria: “Reclamacions a qualificacions” (fins les 24:00 hores del dia 18 de juny)

Del 15 al 17 de juny
Període per renunciar a l’avaluació curricular (només en cas de voler matricular de nou una assignatura avaluada amb nota entre 4 i 4,9).
LLOC DE PRESENTACIÓ DE SOL·LICITUDS:
Via e-secretaria: “No avaluar curricularment” (fins les 24:00 hores del dia 17 de juny)

25 i 26 de juny
Reunions de les comissions d’avaluació curricular

Del 26 de juny al 2 de juliol
Els tancaments de bloc que es puguin consultar als expedients a través de l'e-secretaria seran provisionals i, per tant, susceptibles de ser modificats.
No es podran sol·licitar expedients a Secretaria Acadèmica.
 
3  de juliol
Publicació dels resultats de l’avaluació curricular. 

LLOC: e-secretaria
Cada estudiant podrà consultar i imprimir, si s’escau, el seu informe

Del 3 al 9 de juliol
Termini per presentar al·legacions als resultats de les avaluacions curriculars.
LLOC DE PRESENTACIÓ D'AL·LEGACIONS:
Via e-secretaria: “Revisió de l’avaluació curricular” (fins a les 24:00 hores del dia 9 de juliol)

20 de juliol
Últim dia per sol·licitar continuïtat d'estudis per als estudiants no aptes de 1r any acadèmic i
no aptes de fase inicial en els estudis de grau.

13 de juliol
Reunió de la Comissió Permanent per resoldre casos d’estudiants afectats per la Normativa de Permanencia.