Saltar al contenido (pulsar Return)

es_estudios__.jpg

es_GEArq.jpg

es_MArq__.jpg

es_MISMeC__.jpg

MDUT__.gif

es_MaPDArch__.jpg

Ficha técnica GEArq

  • Duración: 10 cuadrimestres
  • Créditos: 300 ECTS
  • Plazas de acceso: 100
  • Código preinscripción:
    31079
  • Nota de corte 2019:
    9,494

Quadrimestre Tardor 2015-2016

Aprovada per la Comissió d'Avaluació Acadèmica el 17/06/2015

Departament de Composició Arquitectònica

Anamorphosis (Anul·lada)

Cànons de l'arquitectura catalana 

Portfolio construction & design


Departament de Construccions Arquitectòniques I

Arquitectura bioclimàtica 

Construcció Lleugera/Lightweight construction

Procès d'execució i innovació tecnològica 

TOSCA_Taller de solucions constructives arquitectòniques (Intensiva)

Departament d'Estructures a l'Arquitectura

Estructures metàl·liques

Estructures de formigó armat. Forjats unidireccionals i bidireccionals (Anul·lada)

Departament Expressió Gràfica Arquitectònica I

Arquitectura: ideació i comunicació gràfica (Intensiva) 

Barcelona. Arquitectura. Imaginació (Canvi d'horari 02/09/2015)

Xarxa Dinàmica Espacial (Spatial Network Dynamincs)


Departament de Projectes Arquitectònics

Arquitectura i cooperació (Intensiva)

ECO3 Sallent

Descobrint l'arquitectura

Formar formant (Anul·lada)

L'aula d'avui

Projectes (problemes i solucions)

 

Departament d'Urbanisme i Ordenació del Territori

Metabolisme urbà: projecte RELS (Anul·lada)

Projectes en paisatges culturals (Intensiva)


Urbana Champaign University

Le Corbusier's architectural legacy: fifty years later