Saltar al contenido (pulsar Return)

es_estudios__.jpg

es_GEArq.jpg

es_MArq__.jpg

es_MISMeC__.jpg

MDUT__.gif

es_MaPDArch__.jpg

Ficha técnica GEArq

  • Duración: 10 cuadrimestres
  • Créditos: 300 ECTS
  • Plazas de acceso: 100
  • Código preinscripción:
    31079
  • Nota de corte 2019:
    9,494

Quadrimestre Primavera 2015-2016

Aprovada per la Comissió Avaluació Acadèmica el 17/06/2015

Departament de Composició Arquitectònica

Arquitectura dels monestirs

Rowe després de Rowe

Travel Notes: Rome (Semi intensiva)

 

Departament de Tecnología de l'Arquitectura

Anàlisi, consolidació i reforç d'estructures existents. Disseny i predimensionat

Càlcul d'estructures amb ordinador

CIA_Construcció Interior Avançada (ANUL·LADA)

Construir en situacions extremes (Dia modificat)

Criteris i tècniques de rehabilitació 

Estructures de fusta

Gaudí. Geometría i mecànica


Departament d'Expressió Gràfica Arquitectònica I

Arquitectura: ideació i comunicació gràfica (Intensiva)

BAI (Barcelona. Arquitectura. Imaginació)


Departament de Projectes Arquitectònics

Comunicar l'arquitectura (ANUL·LADA)

Formar formant

Projectes (problemes i solucions)

 

Departament d'Urbanisme i Ordenació del Territori

Aprenent de Barcelona 

Ciutats: pedra sobre paper / Cities: stone on paper

La ciutat i la vida  (Horari modificat)

Metabolisme urbà: projecte RELS 2

 

ETSAV

Maquetes d'escaiola

 

Urbana Champaign University

Communicative Structures  (ANUL·LADA)