Comparteix:

Adaptació del curs universitari 2020-21 a la presencialitat adaptada

Document aprovat per la Junta d'Escola. Addenda al Programa Marc 2020-21.