Saltar al contenido (pulsar Return)

es_estudios__.jpg

es_GEArq.jpg

es_MArq__.jpg

es_MISMeC__.jpg

MDUT__.gif

es_MaPDArch__.jpg

Ficha técnica GEArq

 • Duración: 10 cuadrimestres
 • Créditos: 300 ECTS
 • Plazas de acceso: 100
 • Código preinscripción:
  31079
 • Nota de corte 2018:
  8,14

Formar formando

Qm Tardor 2017-2018
Qm  Nivell Quadrimestral Núm. màxim d'estudiants
Prerequisits Idioma
T

7-10

10 Català / Castellà


Codi Crèdits Distribució (T, P, L) Departament H/s treball estudiant
290187 5 ECTS T (1,5) +  L (3,5) PA  10 hores totals (classe i treball autònom)


Dies i horaris d'impartició  Setmanes

Dimecres de 14:30 a 15:30 classe teòrica i 15:30 a 12:00 classe de taller 

 

12

 

Professora Responsable Carles Marcos i Núria Sabaté                                                       
Altres ProfessorsObjectius

Aprendre arquitectura ensenyant.

Consolidar el coneixement propi participant en l'aprenentatge d'altres alumnes.

La formació d'estudiants dels darrers cursos d'arquitectura en la docència de l'assignatura de projectes. Els estudiants que es matriculin en aquesta assignatura tindran unes sessions teòriques conjuntes i realitzaran la pràctica en el curs de Bases per al projecte 2.


Objetivos

Aprender arquitectura enseñando.

Consolidar el conocimiento propio participando en el aprendizaje de otros alumnos.

La formación de estudiantes de los últimos cursos de arquitectura en la docencia de la asignatura de proyectes. Los estudiantes que se matriculen en esta asignatura tendrán unas sesiones teóricas conjuntas y realizarán la práctica en el curso de Bases per al projecte 2.

 

Subject abstract

Learning architecture by teaching.

Consolidate your own knowledge through an active participation in other students learning process.

Training students in the final year architecture course in teaching projects.

Students will receive some theoretical lessons about learning and teaching in an architectural design discipline and they will practice in the first year course: Architectural design 2.


Resultats d'aprenentatge: en acabar l'estudiant ha de ser capaç de:

 • Transmetre coneixements.
 • Tenir recursos per preparar material docent de suport a l’assignatura.
 • Organitzar un equip de treball.
 • Escollir, avaluar i ser crític.
 • Preparar un document que reculli l'experiència de l'assignatura.


Continguts

1

Presentació del curs, organització grups de treball, preparació material.

2

Grup de treball i assistència i participació al curs Bases per al projecte 2

3

Grup de treball i assistència i participació al curs Bases per al projecte 2

4

Grup de treball i assistència i participació al curs Bases per al projecte 2

5

Grup de treball i assistència i participació al curs Bases per al projecte 2

6

Grup de treball i assistència i participació al curs Bases per al projecte 2

7

Grup de treball i assistència i participació al curs Bases per al projecte 2

8

Grup de treball i assistència i participació al curs Bases per al projecte 2

9

Grup de treball i assistència i participació al curs Bases per al projecte 2

10 Grup de treball i assistència i participació al curs Bases per al projecte 2
11 Preparació sessió de cloenda.
12 Presentació del lliurament final.


Sistema d'avaluació

Avaluació continuada durant les 12 setmanes i valoració del lliurament final.

 

Bibliografia

MONTEYS, Xavier; Crespo, Isabel; PLEGUEZUELOS, Benjamin. Introducció a la carrera d’aquitectura. ETSAV, 1995.

MOLINA, Santiago de. Múltiples Estrategias De Arquitectura. Madrid: Ediciones Asimétricas, 2013.

 

ZUMTHOR Peter. "Enseñar arquitectura". PENSAR LA ARQUITECTURA. Barcelona: Gustavo Gili, 2009

 

LE CORBUSIERMensaje a los estudiantes de arquitectura. Buenos Aires: Infinito, 1959

 

LE CORBUSIER, "Si tuviese que enseñarles arquitectura". Architectural Design, volumen 29, febrero de 1959.

 

CODERCH, José Antonio, "No son genios lo que necesitamos ahora". Domus, noviembre, 1961.

 

SOTA, Alejandro de. "Palabras a los alumnos de arquitectura". Alejandro de la Sota. Madrid, Pronaos, 1989

 

FREDERICK, Matthew. 101 cosas que aprendí en la escuela de arquitectura. Madrid: Abada 2011.

 

SMITHSON, Peter. “Conversaciones con estudiantes”. Barcelona: Gustavo Gili, 2004.


MUNARI, Bruno¿Cómo nacen los objetos? : apuntes para una metodología proyectual. Ed Gustavo Gili, Barcelona, 1983.