Vés al contingut (premeu Retorn)

Pràctiques a l'empresa

Durant l'estat d'alerta sanitària les pràctiques acadèmiques en curs NOMÉS poden ser realitzades mitjançant procediments no presencials. En el cas que això no sigui possible, es procurarà acordar amb les parts implicades una redistribució de la dedicació de l’estudiant durant la vigència del conveni signat, de forma que es compleixi la dedicació inicial acordada i el pla formatiu corresponent.

En qualsevol moment es pot signar una diligència de pròrroga de la data de finalització.

 

Excepte que sigui estrictament necessari no es signaran nous convenis de pràctiques mentre duri l’alerta sanitària

 

Consulteu les indicacions UPC sobre pràctiques acadèmiques externes (16 març 2020)

Les pràctiques acadèmiques externes constitueixen una activitat formativa regulada pel RD 592/2014 d’11 de juliol, per la Normativa de pràctiques externes UPC i per la Normativa complementària de pràctiques ETSAV.

Es formalitzen amb la signatura d'un conveni de cooperació educativa.

Es poden desenvolupar en entitats col·laboradores com empreses, institucions i entitats publiques i privades. Les pràctiques es fan sota la supervisió de l’Escola i amb els següents objectius bàsics:

  • Aplicar i complementar els coneixements adquirits en la formació acadèmica.
  • Afavorir l’adquisició de competències per a l’exercici d’activitats professionals.
  • Obtenir una experiència pràctica que millori l’ocupabilitat i la inserció al mercat de treball.

Per l'empresa això suposa poder incorporar temporalment el talent dels estudiants i estudiantes formats i formades a l'ETSAV - UPC per a la realització de tasques concretes.

 

L'Oficina de pràctiques a l'empresa de l'ETSAV té com a tasca fonamental posar en contacte els estudiants que ho desitgin amb empreses, despatxos i organismes públics per tal que puguin completar la seva formació amb la realització d'una pràctica acadèmica externa i formalitzar un conveni de cooperació educativa.

CONTACTE:
Horari de l'oficina
dilluns a divendres d'11 a 13 hores i dimarts de 14.30 a 16.00.
De l'1 de juny al 30 de setembre l'horari és de matins (11 a 13 h).
( Telèfon: 680 24 92 36)