Vés al contingut (premeu Retorn)

Documentació de les pràctiques

Documentació necessària per a la tramitació dels convenis de cooperació educativa
Conveni de Programa de Cooperació Educativa Universitat-Empresa 

Abans del conveni

Per demanar els documents del nou conveni, heu d'enviar un mail a : practiques.empresa.etsav@upc.edu


 Calendari: Màxim d'hores per mesos de dedicació dels estudiants:

Quadrimestre tardor 2018/19

Quadrimestre primavera 2018/19

 

Lliurament de documentació

  • Una vegada sol·licitada aquesta documentació, haureu de retornar signats:

       - 3 còpies del conveni

       - 1 còpia del PROJECTE FORMATIU   

 

 Si teniu 28 anys o més s'haurà de formalitzar una assegurança privada. CONFIDE 


  • Justificant d'ingrés de l'import corresponent a despeses de gestió


Si el conveni és curricular:

         - Grau en Estudis d'Arquitectura (Pla 2014), Grau en Arquitectura (Pla 2010) (Sol·licitud)  

         - Informe Previ de l'estudiant que constarà com a mínim de:     

 

  1. Descripció àmplia de l'empresa, quin tipus de tutor hi té l'estudiant assignat l'estudiant i com es relacionaran entre si.                                                                                                                          
  2. Concreció detallada de la pràctica principal, dins de les altres tasques que pugui fer l'estudiant.                                 
  3. Objectius a priori de l'estudiant en aquesta Pràctica Curricular concreta.                                                         
  4. Justificació de la bondat de la Pràctica per a la seva formació general                                                                       
  5. Relació amb la resta del seu currículum docent o amb les seves experteses.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

En finalitzar

Si el conveni és EXTRACURRICULAR

 

Si el conveni és CURRICULAR 

En un període màxim de dos mesos des de la finalització del conveni, hauràs d'entregar el dossier gràfic representatiu de les tasques realitzades, redactat per vosaltres en format lliure (màxim 10 fulls) junt amb l'autorització per als dossiers i els informes del tutor i de l'estudiant: 

     

Autorització per als dossiers          
Autorització                                 
                                                                  
Diligències de modificació / baixa / anul·lació dels convenis de cooperació educativa 
Modificació conveni                         
Baixa conveni                    
Anul·lació conveni