Vés al contingut (premeu Retorn)

Documentació el conveni de cooperació educativa

Documentació necessària per a la tramitació dels convenis de cooperació educativa

ABANS DE TRAMITAR QUALSEVOL TIPUS DE CONVENI L'OFICINA VALIDARÀ LA PROPOSTA PRESENTADA
per això, s'haurà d'emplenar una còpia del model de conveni i fer-lo arribar a l'oficina
(practiques.empresa.etsav@upc.edu)

Des del primer dia l'estudiant ha d'estar cobert pel conveni de cooperació educativa, per això els tràmits s'han d'iniciar amb 15 dies d'antelació a la incorporació.

A l'inici del conveni:

- model de conveni de pràctiques acadèmiques externes, s'han d'emplenar i signar 3 còpies

- projecte formatiu

- registre d'acollida (informació sobre riscos laborals)

- assegurança en el cas dels majors de 28 anys

- justificant d'ingrés de l'import corresponent a despeses de gestió

Si el conveni és curricular també:

- Sol·licitud de matrícula de pràctiques curriculars

- Informe Previ de l'estudiant que constarà com a mínim de:

  1. Descripció àmplia de l'empresa, quin tipus de tutor hi té l'estudiant assignat l'estudiant i com es relacionaran entre si.
  2. Concreció detallada de la pràctica principal, dins de les altres tasques que pugui fer l'estudiant.
  3. Objectius a priori de l'estudiant en aquesta Pràctica Curricular concreta.
  4. Justificació de la bondat de la Pràctica per a la seva formació general.
  5. Relació amb la resta del seu currículum docent o amb les seves experteses.                                                                                                          

En finalitzar el conveni:

- Informe del tutor  (Annex II).

- Informe del estudiant   (Annex III).

Si el conveni és curricular també:

- Dossier gràfic representatiu de les tasques realitzades, redactat per format lliure (màxim 10 fulls) CAL PRESENTAR-LO COM A MOLT TARD 15 DIES DESPRÉS DE FINALITZAT EL CONVENI

- Autorització per al lliurament dels dossiers signada per l'empresa.

 

Modificacions del conveni:

                                                                  
Modificació conveni                         
Baixa conveni                    
Anul·lació conveni