Vés al contingut (premeu Retorn)

QGIS

QGIS

durada: 20 hores

inscriu-te

 

 

Introducció

Un sistema d'informació geogràfica (SIG), també habitualment citat com GIS per les sigles del seu nom en anglès Geographical Information System, és un conjunt d'eines que integra i relaciona diversos components que permeten l'organització, emmagatzematge, manipulació, anàlisi i modelització de grans quantitats de dades procedents del món real que estan vinculats a una referència espacial, facilitant la incorporació d'aspectes socials-culturals, econòmics i ambientals que condueixen a la presa de decisions d'una manera més eficaç.

QGis (conegut abans com a Quàntum GIS) és, juntament amb ArcGIS, un dels Sistemes d'Informació Geogràfica més usat del món. I el millor de tot és que es tracta d'un Programari lliure totalment gratuït. A més està disponible per a multitud de plataformes com GNU/Linux, Unix, Mac US, Microsoft Windows i Android.


Objectius

El curs s'organitza en diferents unitats en les quals l'alumne aprendrà els conceptes generals en els quals es basa un Sistema d'Informació Geogràfica: a treballar amb dades vectorials, alfanumèrics i ràster i a manejar les diferents eines per a extreure informació temàtica de les dades i elaborar mapes.


Continguts del curs

 1. Unitat. I Introducció i primeres passes en QGIS
  • Interfície gràfica d'usuari.
  • Introducció de dades.
  • El format GeoPackage.
  • Afegir capes al projecte.
  • Coordenades geogràfiques.
  • Projeccions cartogràfiques. Coordenades geogràfiques WGS84 i coordenades planes UTM.
  • Transformació al vol (“on the fly”) i transformació del SRC d'una capa des de les propietats del projecte.
  • Reprojectar dades d'un sistema de coordenades a un altre.
 2. Unitat. Treballant amb dades vectorials en QGIS
  • Visualització de dades.
  • Administrar capes.
  • Eines bàsiques de visualització.
  • Selecció d'objectes espacials per localització. Taules d'atributs i operadors de dades Maneres de representació de les dades. Simbologia en capes vectorials.
 3. Unitat. Creació i edició de taules d'atributs en capes vectorials
  • Creant una nova capa vectorial.
  • Edició de taula d'atributs.
  • Calculadora de camps.
  • Unió de taules (join).
  • SpatialJoin: unió de taules per localització espacial. Selecció per atributs d'una capa.
  • Crear una capa de punts a partir d'una taula. Edició de capes vectorials.
 4. Unitat. Geoprocessament vectorial
  • Eines de geoprocessament (Tallar, Diferència, Dissoldre, Unió, Intersecció, Buffer). Eines de gestió de dades.
  • Dividir capa vectorial.
  • Combinar arxius shape en un.
  • Definir projecció actual.
 5. Unitat. Treballant amb dades ráster en QGIS: Els MDT i generació de models derivats. Creació de modelatge 3D i perfils topogràfics
  • Generació d'informació a partir d'un MDT: anàlisi i calculo Composició raster.
  • Conversió entre formats.