Vés al contingut (premeu Retorn)

HABITAR

GRUP DE RECERCA CONSOLIDAT SGR 2014/472

L'objectiu d'aquest grup és l'estudi de l'hàbitat com a entorn en el qual es desenvolupen les formes de vida actuals. El camp de treball abasta des de l'esfera domèstica al context urbà i la naturalesa amb l'interès explícit d'estudiar la casa i la ciutat com si es tractés d'una única cosa, com un tot continu.

HABITAR preview

Responsables

Xavier Monteys Roig
Magdalena Mària Serrano


Membres de l'equip

Pere Fuertes Pérez
Cristina Jover Fontanals
Roger Sauquet Llonch
Anna Puigjaner Barbera
Carlos Marcos Padros 
Eduard Callis Freixas
Carlos Fernández Rovira
Iñaki Tarragó Ortiz de Latierro
Alba Arboix Alió, FPI
David Steegmann Mangrané, FPI
Ana Santolaria Castellanos, FI
Toni Vidal Jordi, FI

Historial de col·laboradors

Martí Amargós
Guillermo Fibla
Pedro Fonseca
Jordi Quetglas


Informació de contacte
Correu electrònic: habitar@etsav.upc.edu
Twitter: habitarUPC
Facebook: projecte reHabitar

Descripció
El grup d'investigació es constitueix al setembre de 2008, reunint amb un propòsit comú les diverses trajectòries individuals, i en ocasions conjuntes, dels seus membres, gairebé tots ells professors del Departament de Projectes Arquitectònics de la UPC, adscrits a l'Escola Tècnica Superior d'Arquitectura del Vallès.
Com a grup d'investigació universitari, la nostra intenció és més encoratjar idees que donar solucions, des del punt de vista de l'arquitectura. L'àmbit de treball s'estén al Màster en Teoria i Pràctica del Projecte d'Arquitectura, base de les activitats de formació del programa de Doctorat del Departament, en el qual participa amb la línia de Projecte i Anàlisi, sobre la qual graviten diverses tesis actualment en elaboració.

Projectes destacats

Atles d'edificis reutilitzats de Barcelona, 2013-2016

L'objectiu d'aquest projecte és la creació d'un Atles que reuneixi l'estudi d'un conjunt d'edificis que han canviat d'ús en una o més ocasions durant la seva existència, per tal de generar una teoria de l'aprofitament en arquitectura derivada del seu estudi i un protocol d'actuació que, a manera de conclusió, serveixi per a l'aplicació pràctica d'aquesta teoria.
Fins ara no s'havia abordat un estudi d'aquestes característiques de manera sistemàtica. Si s'analitzen a fons aquests edificis i de les seves característiques al llarg de la seva existència, podem deduir un seguit de pautes generals i específiques sobre les respostes que han donat als canvis d'ús i a la seva capacitat per a allotjar programes diversos, malgrat no haver estat previstos inicialment. 
Aquesta lliçó que l'arquitectura ens ofereix en moltes ocasions és de la màxima actualitat en un escenari com l'actual. Aprofitar el parc edificat és la primera i més simple manifestació de la idea de sostenibilitat aplicada a l'arquitectura i una línia a seguir de manera estructurada en la transformació necessària de les ciutats.
Projecte finançat per la convocatòria competitiva MINECO 2013, orientada als reptes de la societat.
Més informació >

reHabitar la casa, el carrer i la ciutat, 2010-2013

Sobre la base de la investigació realitzada i l'experiència obtinguda amb el projecte reHabitar, el grup d'investigació treballa sobre aquest concepte aplicat a la ciutat de Barcelona com a cas d'estudi, amb l'objectiu d'ampliar la vida útil dels edificis i els espais urbans a partir de reconsiderar la seva activitat. ReHabitar no és rehabilitar. No ens referim a reformes o intervencions que persegueixen la posta al dia d'un edifici, sinó que proposen modificacions en el seu ús.
ReHabitar és tornar a utilitzar un edifici, però incidint sobre la manera en com la nova activitat es relaciona i transforma els espais. Treballem sobre les plantes baixes, sobre edificis d'oficines desocupats que poden reconvertir-se en habitatges, sobre el carrer com a condensador d'activitats, sobre determinades xarxes d'edificis infrautilitzats o amb usos inadequats, i sobre el potencial d'algunes infrastructures per implicar-se més intensament amb l'espai públic.
Projecte finançat per la convocatòria competitiva de suport a la recerca RecerCaixa 2010 en la categoria Espai, ciència i societat. 
Més informació >

reHabitar, 2009-2012

ReHabitar és pensar en un ús nou, diferent, o simplement perllongar el del vell; especialment apropiat en un moment com aquest i en un país com el nostre, amb un parc d'habitatges sobredimensionat. De fet avui, amb milers d'habitatges buits i d'altres segones residències, amb edificis industrials i de serveis desocupats i en bon estat, seguir pensant a fer nous habitatges o en el seu eventual prefabricació, ens sembla una qüestió perfectament ajornable. Fa ja més d'un segle de la publicació del Practicón. En ell, el seu autor Ángel Muro, va elevar a la categoria culinària l'aprofitament de les sobres. Aquesta podria ser una manera de definir l'objectiu del projecte reHabitar: aprofitar les sobres. El resultat hauria d'obrir alguns interrogants sobre qüestions relatives a l'habitatge. Ens sembla que la casa, la seva concepció, el seu equipament i la seva forma, queden sovint sepultats sota una allau de premisses que tracten de donar sempre amb l'habitatge ideal, com una recerca impossible. Tal vegada estudiar com rehabitar-les no resulti tan ingenu i, per fi, sigui la forma més honesta d'aproximar-se a l'habitatge actual, com alguna cosa millorable però amb un final obert.
Projecte en conveni amb el Ministerio de Vivienda i el Ministerio de Fomento, Gobierno de España.
Més informació >


Més informació
arxivat sota: , ,