Vés al contingut (premeu Retorn)

Grau en Estudis d'Arquitectura

Documentacio matrícula 1r curs

Documentació per la matrícula dels estudiants nous de primer curs GArq 2019-2020


Heu de portar la documentació següent (totes les vies d’accés): 

  • Original i fotocòpia del DNI, del passaport o del NIE (estudiants de nacionalitat  estrangera)
  • Autorització en el cas que l'insteressat/da no pugui venir (model autorització)
  • Document Ordre SEPA signat en el cas que vulgueu domiciliar i/o fraccionar la matrícula

Segons la via d'accés hi ha documentació addicional que cal aportar en el moment de la matrícula

Estudiants amb estudis iniciats a altres universitats o centres universitaris (via 7)
Estudiants PAU, CFGS, FP2

Resguard acreditatiu d'haver abonat els drets de trasllat d'expedient en el centre d’origen
Estudiants amb titulació universitària (via 2)

 

Resguard títol original o fotocòpia compulsada
Estudiants procedents de sistemes educatius dels estats membres de la Unió Europea i d'altres estats que hagin subscrit acords internacionals en règim de reciprocitat

 

Credencial emesa per la UNED

A més si  voleu demanar reconeixements (convalidacions), caldrà que presenteu la documentació següent, que haureu de sol·licitar en el centre d’origen:

    • Certificació acadèmica personal (original o fotocòpia compulsada)
    • Pla d'estudis original o fotocòpia compulsada, segellat pel centre corresponent.
    • Programes de les assignatures originals, segellats pel centre.

A l’ETSAV, en el moment de fer la matrícula, haureu d’abonar la taxa d’estudi de reconeixement (convalidacions) de 54,54€ i haureu de lliurar aquest imprès de sol·licitud, que també se us podrà facilitar a la Secretaria acadèmica.