Vés al contingut (premeu Retorn)

Grau en Estudis d'Arquitectura

MArq.gif

MISMeC.gif

MDUT.gif

MPDA.gif

GArq_.gif

Arq_.gif

Matrícula estudiantat màsters (MArq, MISMeC i Doble màster)

Matrícula quadrimestre de primavera curs 2020-2021

Màster en Arquitectura i Doble màster

DEGUT A LA SITUACIÓ SANITÀRIA S'INFORMARÀ A CADA ESTUDIANT DE COM HAURÀ D'APORTAR LA DOCUMENTACIÓ EN EL CAS QUE ES REQUEREIXI VERIFICAR DOCUMENTACIÓ ORIGINAL.Documentació que han d'aportar els estudiants de nou accés:


Estudiantes i estudiants amb un títol previ obtingut a la UPC

 1. Justificant conforme es té dret a descompte de matrícula, si s'escau

Estudiantes i estudiants amb un títol previ obtingut en altres universitats espanyoles

 1. Fotocòpia del documentat d’identitat
 2. Original i fotocòpia del títol (o fotocòpia compulsada) del títol o comprovant d'haver pagat els drets d'expedició
 3. Certificació acadèmica personal (original o fotocòpia compulsada) on apareguin les assignatures cursades amb les qualificacions i el nombre de crèdits/hores de cadascuna i nota mitjana global
 4. Justificant conforme es té dret a descompte de matrícula, si s'escau

Estudiantes i estudiants amb un títol previ obtingut a universitats estrangeres

 1. Fotocòpia del documentat d’identitat
 2. Original i fotocòpia de la credencial d'homologació, si s'escau
 3. Original i fotocòpia del títol
 4. Certificació acadèmica personal (original o fotocòpia compulsada) on apareguin les assignatures cursades amb les qualificacions i el nombre de crèdits/hores de cadascuna i informació sobre el sistema de qualificacions aplicat
 5. Certificat d'equivalència de notes mitjanes dels estudis universitaris realitzats a l'estranger emès pel Ministerio de Educación, Cultura y Deporte. La seva tramitació és online i té caràcter gratuït. Més informació al web del MECD(obriu en una finestra nova)
 6. Justificant conforme es té dret a descompte de matrícula, si escau

Els documents 3 i 4 han de ser oficials, originals, expedits per les Autoritats competents, i legalitzats via diplomàtica. Així mateix hauran de venir acompanyats de la seva traducció oficial, al castellà o català

Per ampliar informació sobre la legalització dels documents expedits a l'estranger podeu consultar el web del Servei de Gestió Acadèmica(obriu en una finestra nova) 

 

 

Màster en Intervenció Sostenible del Medi Construït