Vés al contingut (premeu Retorn)

Grau en Estudis d'Arquitectura

MArq.gif

MISMeC.gif

MDUT.gif

MPDA.gif

GArq_.gif

Arq_.gif

Preguntes freqüents

Què és un bloc curricular? Com s'aprova? Quan temps tinc per passar la Fase Inicial? Quí teniu la resposta a aquestes i altres preguntes sobre el procès d'avaluació curricular.

Què puc fer si no estic d'acord amb una qualificació?

Un cop el professorat ha introduït la qualificació, si l'estudiant no està d'acord, pot demanar revisió de la qualificació en un termini màxim de 7 dies naturals des de la data de la publicació de les qualificacions.
Si no s'arriba a un acord, l'estudiantat pot fer una impugnació (punt 4 de l'avaluació del Programa Marc, acord de la Junta d'Escola 10/2018).

Què són els blocs curriculars?

Un bloc curricular és un grup d'assignatures que s'avaluen de forma conjunta i global mitjançant el procediment anomenat avaluació curricular. Aquest procediment és el que dóna validesa a les qualificacions i crèdits que s'obtenen.

El grau en Estudis d'Arquitectura (pla d'estudis 2014) consta dels blocs curriculars següents:
- Bloc/Fase Inicial (Q1 i Q2)
- Bloc Central 1 (Q3 i Q4)
- Bloc Central 2 (Q5 i Q6)
- Bloc Electiu (Q7, Q8, Q9 i Q10)
A partir del curs 2018-2019 el grau en estudis d'Arquitectura segueix un nou diagrama, amb l'establiment de 2 itineraris: itinerari A i itinerari B

Per al grau en Arquitectura (pla d'estudis 2010) els blocs curriculars encara no extingits són:
- Q7 i Q8
- Q9 i Q10
- TAPs de Q7, Q8, Q9 i Q10

Quan s'avalua el bloc curricular?

El bloc curricular s'avalua al finalitzar cada curs acadèmic mitjançant les comissions d'avluació curricular i quan un estudiant ha cursat totes les assignatures que integren el bloc.

Quina representació té l'estudiantat a l'avaluació curricular?

Un estudiant nomenat per la Delegació d'Estudiants de l'ETSAV és membre de la comissió d'Avaluació Curricular.

Com s'aprova un bloc curricular? És de forma automàtica?

S'aprova un bloc quan totes les assignatures que el conformen tenen una qualificació d'aprovat o superior. Es declara a l'estudiant APTE del bloc i aquest obtindrà la nota numèrica corresponent a la mitjana ponderada de les qualificacions de les assignatures. La comissió revisa individualment la resta de casos.
Segons per punt 3.4 de l'Avaluació del programa Marc, acord de la Junta d'Escola 10/2018, per als blocs Central i Electiu, i en el cas que s'aprovin totes les assignatures del bloc amb una nota igual o superior a 5, excepte una assignatures amb una nota de 4,0 a 4,9, i es tingui una nota ponderada de bloc superior a 6, es procedirà a la compensació de l'assignatura suspesa.
Existeix un límit d'una sola assignatura compensada en tot el pla d'estudis del mateix grup de matèries.

Què vol dir haver obtingut un "suspens de qualificació" en un bloc curricular?

Vol dir que la comissió d'Avaluació Curricular ha considerat que l'estudiant no està en condicions de superar el bloc, i que ha de tornar a cursar l'assignatura/es suspesa/es.
L'estudiant amb una qualificació de 4,0 a 4,9 avaluat en un bloc curricular i declarat Suspens de qualificació no podrà tornar a ser avaluat del mateix bloc, fins que es modifiquin la qualificació de l'assignatura no aprovada (s'aprovi l'assignatura) o les circumstàncies acadèmiques.
En aquest darrer cas, l'estudiant haurà de demanar justificadament la revisió de l'avaluació mitjançant una instància a secretaria acadèmica en els 7 dies anteriors a la data fixada en el calendari per a l'avaluació curricular.

Puc recòrrer les decisions de la Comissió d'Avaluació Curricular? com es fa?

Les decisions de la Comissió d'avaluació curricular es poden recòrrer, punt 4.3 del programa marc, acord de la Junta d'Escola 10/2018.
S'ha de fer mitjançant una sol·licitud a travès d'una instància per e-secretaria dirigida al director/a de l'Escola, en el termini màxim d'una setmana des de la publicitat dels esmentats documents.
Si l'estudiant, un cop rebuda la resposta, continúa en desacord amb la resolució, ha de tramitar un recurs al rector en el termini d'un mes des de la data de la comunicació de la resolució.

Després de la Fase Inicial, puc allargar indefinidament els meus estudis?

No, perquè pots ser desvinculat temporalment dels estudis en funció del paràmetre de rendiment acadèmic. La comissió permanent pot proposar al rector la desvinculació dels estudis per un període màxim de 2 anys, en aplicació de l'apartat 5.8 de la NAGRAMA (normativa acadèmica de grau i màster).
El paràmetre de rendiment acadèmic es calcula dividint el nombre de crèdits aprovats pel nombre de crèdits matriculats en el darrer quadrimestre cursat.
Un baix paràmetre de rendiment acadèmic és haver obtingut durant 3 quadrimestres seguits  una qualificació de igual o menys 0,3.

Què passa si suspenc assignatures de la Fase Inicial? I si no arribo a aprovar 12 crèdits el 1r any?

Segons la normativa d'avaluació de la Fase Inicial, es disposen de 4 quadrimestres a temps complet o 8 quadrimestres a temps parcial per superar les assignatures que conformen el bloc Inicial (2 anys acadèmics a temps complet o 4 anys a temps parcial).
S'han d'aprovar almenys 12 crèdits corresponents a assignatures obligatòries en el primer any acadèmic. En cas contrari, es resulta No Apte de la Fase Inicial.

Puc quedar exclós de l'escola? i dels estudis?

En ser declarat No Apte de la Fase Inicial l'estudiant serà exclòs dels estudis, i no podrà continuar-los en el mateix centre on els ha iniciat.