Vés al contingut (premeu Retorn)

GEArq.gif

Acreditació de la competència en 3a llengua

1) - Estudiants de nou accés en el curs acadèmic 2018-2019 i posteriors

Els estudiants de nou accés han d’acreditar, a través d’un certificat oficial, el nivell B2 de coneixements d’una tercera llengua, que pot ser:

  • Anglès
  • Francès
  • Alemany
  • Italià

 Els estudiants que cursen els estudis de Grau en Estudis d’arquitectura, abans de finalitzar aquesta titulació hauran d’acreditar aquesta competència per poder sol·licitar el títol oficial. Aquests estudiants són els procedents de les vies de preinscripció següents: 

Via 0: Batxillerat i proves d’accés a la universitat (PAU)

Via 4: Cicles formatius de grau superior (CFGS), amb o sense PAU

 

La documentació que cal presentar a Secretaria: 


Col·lectius

Document

Estudiants que han cursat el Batxillerat a l’estat espanyol

Certificats i diplomes d’idiomes del nivel B2.2 o superior de la Taula de certificats d’idiomes oficial

Estudiants que han cursat el Batxillerat o assimilat en centres estrangers

Títol de batxillerat o assimilat i títols universitaris

Estudiants que han cursat el Batxillerat o assimilat  en escoles autoritzades d’altres països a l’estat espanyol

Títol de batxillerat o assimilat corresponent (llista d'escole)

 

Aquest document es pot presentar a la Secretaria acadèmica del centre conjuntament amb la resta de la documentació de la matrícula.

 

2) - Estudiants que van accedir a la UPC abans del curs acadèmic 2018-2019


Poden obtenir la competència en 3a llengua (preferiblement anglès), en acabar els estudis en algun dels supòsits següents: 

  • Haver obtingut com mínim 9 ECTS en assignatures impartides completament en una tercera llengua. 

  • Elaborar i defensar el treball fi de grau en una tercera llengua. 

  • Fer una estada en una universitat o empresa estrangera en el marc d’un programa de mobilitat o d’un conveni de cooperació educativa i han obtingut un mínim de 9 ECTS. 

  • Acreditar el coneixement d’una tercera llengua del nivell B2.2 o superior mitjançant un certificat o títol de la  Taula de certificats d’idiomes oficialDocumentació que cal presentar a la Secretaria de l’ETSAV:

                                                      -  Imprès de sol·licitud

                                                      -  Original i fotocòpia del certificat o títol