Vés al contingut (premeu Retorn)

GArq.gif

Fitxa tècnica GArq

  • Durada: 11 quadrimestres
  • Crèdits: 330 ECTS

Procediment per a les sol·licituts relacionades amb la matrícula dels estudiants de grau (pla 2010 i pla 2014)

Procediment per a la gestió de sol·licituds relacionades amb la matrícula. Modificacions de matrícula. Quadrimestre de Tardor 2018-2019 Recàrrec addicional de 27,278 euros en alguna de les modificacions de matrícula (per a cada tipus de sol·licitud, s'indica, si s'aplicarà o no aquest recàrrec.

1.   Sol·licitud de modificació de matrícula per errors el mateix dia de la matrícula (sense recàrrec)

Termini de presentació de sol·licituds: fins les 12h pm del mateix dia de la  matrícula (6 de setembre) mitjançant instància a la vostra e-Secretaria (Tràmits>altres tràmits).

 Els canvis es faran l’endemà  directament sobre la matrícula realitzada. Es podrà consultar la matrícula per e-Secretaria.


2.   Sol·licitud de modificació de matrícula per canvis en els horaris d’impartició de les assignatures o les dates d’examen (sense recàrrec)

 Si es produeixen modificacions dels horaris o de les dates d’examen previstos després de formalitzar la matrícula, podeu modificar la matrícula sempre que aquest canvi hagi provocat una incompatibilitat per cursar les assignatures de què us heu matriculat o per poder ser avaluat, mitjançant la presentació d’una sol·licitud des de l’e-secretaria (Tràmits>altres tràmits).

Termini de presentació de sol·licituds: Del 6 al 13 de setembre.

Resolució: La resolució es comunicarà personalment a través d'e-secretaria (veure "detall") i s’indicarà el termini de què es disposa per realitzar la modificació de la matrícula personalment a Secretaria en l'horari habitual.

 

 3.   Sol·licituds de matrícula fora de termini (sense recàrrec)

 Si un estudiant, per una causa justificada, no pot realitzar la matrícula (personalment o, en la seva substitució, per una persona autoritzada) a la data i hora previstes, podrà presentar una sol·licitud de matrícula fora de termini,acompanyant la corresponent documentació justificativa.

Termini de presentació de sol·licituds: Fins el 10 de setembre a través d’e-secretaria (Tràmits>Altres tràmits).

Resolució: La resolució es comunicarà personalment a través d'e-secretaria (veure "detall") i s’indicarà el termini de què es disposa per realitzar la matrícula personalment a Secretaria en l'horari habitual.

 

 4.   Altres tipus de sol·licituds de modificacions 

 Les sol·licituds que

-          no siguin per errors  i que tinguin  a veure amb una excepció a la normativa o bé,

-          es facin amb posterioritat  del dia de matrícula

 Termini de presentació de sol·licituds: Del 6 al 13 de setembre SENSE RECÀRREC, si es sol·licita en dates posteriors amb recàrrec , a través d’e-secretaria (Tràmits>Altres tràmits) o personalment a Secretaria Acadèmica.

 Resolució:La resolució es comunicarà personalment a través d'e-secretaria (veure "Detall") i s'indicarà el termini de què es disposa per a realizar la modificació de la matrícula personalment a Secretaria en el seu horari habitual.


5.  
Baixa acadèmica d’assignatures (amb recàrrec)

 Els estudiants i estudiantes poden sol·licitar la baixa acadèmica d’assignatures, fet que no comporta el retorn de l’import de la matrícula. En cap cas no es pot demanar la baixa acadèmica d’assignatures de matrícula obligatòria pel fet que siguin prerequisits o coresquisits o perquè estiguin afectades per l’aplicació de les condicions acadèmiques de matrícula establertes a la normativa.

 Termini de presentació de sol·licituds: Del 6 de setembre al 31 d'octubre, a través d’e-secretaria (Tràmits>Altres tràmits).

 Resolució: La resolució es comunicarà personalment a través d'e-secretaria (veure "Detall") i s'indicarà el termini de què es disposa per a realizar la modificació de la matrícula personalment a Secretaria en el seu horari habitual.