Vés al contingut (premeu Retorn)

GArq.gif

Fitxa tècnica GArq

  • Durada: 11 quadrimestres
  • Crèdits: 330 ECTS

Avaluació dels estudiants de grau (pla 2010)

Informació sobre l'avaluació dels estudiants. Dates i procediment
QUADRIMESTRE DE tardor 2017-2018

 


Del 8 a l'11 de gener 2018
Període d’entrada de notes per part dels professors.
Les qualificacions que es puguin consultar als expedients a través de l' e-secretaria seran provisionals i, per tant,
susceptibles de ser modificades.
No es podran sol·licitar expedients a Secretaria Acadèmica.

12 de gener 2018
Publicació de l'informe d’avaluació per assignatures i del CALENDARI DE REVISIONS DE NOTES.
 
Del 12 al 18 de gener 2018
Període d’entrevistes amb els professors per revisar les qualificacions.
En cas de desacord amb el resultat de l’entrevista, s'obre un període per presentar reclamacions a les qualificacions mitjançant un escrit formalitzat adreçat al director.
Si l'estudiant no s'entrevista prèviament al professor, no podrà presentar la reclamació per escrit. 

LLOC DE PRESENTACIÓ DE L'ESCRIT FORMALITZAT:

Via e-secretaria: “Reclamacions a qualificacions” (fins les 24:00 hores del dia 18 de gener 2018)

Del 12 al 22 de gener 2018
Període per renunciar a l’avaluació curricular (només en cas de voler matricular de nou una assignatura avaluada amb nota entre 4 i 4,9).
LLOC DE PRESENTACIÓ DE SOL·LICITUDS:
Via e-secretaria: “No avaluar curricularment” (fins les 24:00 hores del dia 22 de gener 2018)

25 i 26 de gener 2018
Reunions de les comissions d’avaluació curricular

Del 25 al 29 de gener 2018
Els tancaments de bloc que es puguin consultar als expedients a través de l'e-secretaria seran provisionals i, per tant, susceptibles de ser modificats.
No es podran sol·licitar expedients a Secretaria Acadèmica.
 
1 de febrer 2018
Publicació dels resultats de l’avaluació curricular. 

LLOC: e-secretaria
Cada estudiant podrà consultar i imprimir, si s’escau, el seu informe

De l'1 al 6 de febrer 2018 
Termini per presentar al·legacions als resultats de les avaluacions curriculars.
LLOC DE PRESENTACIÓ D'AL·LEGACIONS:
Via e-secretaria: “Revisió de l’avaluació curricular” (fins a les 24:00 hores del dia 6 de febrer 2018)

5 de febrer 2018
Reunió de la Comissió Permanent per resoldre casos d'estudiants afectats per la Normativa de Permanència