Vés al contingut (premeu Retorn)

Seguiment i mesura

L’equip directiu de l’ETSAV mitjançant els seus programes estratègics i els programes d’estudis defineix les necessitats per a la creació modificació o supressió dels serveis existents. Implementa els mecanismes per a la seva difusió ( d’acord amb el procés d’informació )i avaluació ( procés d’anàlisi de resultats )  i proposa a la Junta d’Escola en cas de serveis interns o a Gerència en cas de serveis externs la seva validació i formalització.
La Comissió Tècnica i la Comissió de Garantia de Qualitat recullen la informació sobre la satisfacció dels serveis, l’analitzen i elaboren els informes sobre el funcionament dels serveis. En base a aquest informes l’equip directiu i la CGQ eleven a la Junta d’Escola la memòria anual sobre funcionament dels serveis i les propostes de millora  a la Junta d’Escola per el seu debat i aprovació.