Vés al contingut (premeu Retorn)

Desenvolupament del procés

L’ETSAV disposa de dos  tipologies de serveis :
Els serveis externs:
a)       Els serveis externs que per la seva naturalesa son comuns a d’altres atorgats per la mateixa universitat ( neteja, vigilància)
b)       Les concessions ( serveis externs específics de l’ETSAV , reprografia, llibreria, bar i cafeteria )
El serveis propis de l’ETSAV que es classifiquen en :
a)       Serveis de gestió (àrea acadèmica, recursos, relacions externes i recerca i suport institucional)
b)       Serveis tècnics ( serveis informàtics, biblioteca, taller maquetes i manteniment )
c)       Serveis d’atenció : recepció
El procediment de contractació dels serveis externs i de contractació s’adequa al que s’estableix per aquesta tipologia de contractes en les lleis de contractació estatals, autonòmiques i de la pròpia UPC i es realitza conjuntament amb el Servei de Patrimoni de la Universitat.
 
Els serveis interns de l’ETSAV s’inclouen en l’àmbit de gestió de la pròpia Escola que mitjançant els òrgans competents regula les prestacions, avaluacions i millores en base al sistema intern de qualitat del Centre.
El reglament de l’ETSAV contempla que la Junta d’Escola es l’òrgan competents per a la creació, modificació o supressió dels serveis de l’ETSAV en funció de les necessitats.