Vés al contingut (premeu Retorn)

Referències / Normatives

 
El marc normatiu a tenir en compte en la gestió dels recursos de l’ETSAV són, entre d’altres les següents:
·         Llei orgànica 6/2001, de 21 de desembre d’universitats
·         Llei orgànica 4/2007, de 12 d’abril, per la qual es modifica la Llei orgànica 6/2001 de 21 de desembre d’Universitats.
·         Llei Orgànica 30/2007, de 30 d’octubre de contractació administrativa.
·         Legislació en material de prevenció i riscos laborals.
·         Manual de gestió econòmica i el Pressupost de la UPC 2008.
·         Polítiques de sostenibilitat de la Universitat Politècnica de Catalunya.
·         Pla UPC 2010
·         Pla estratègic ETSAV
 
En quant al marc normatiu extern al centre vegeu també l’annex II del document Presentació dels Sistemes d’Assegurament Intern de la Qualitat de la UPC.