Vés al contingut (premeu Retorn)

Seguiment i mesura

La Comissió de Garantia de Qualitat (CGQ) recull quadrimestralment els següents indicadors:
·         Incidències produïdes en el procés de matrícula a causa de: manca d’informació, problemes tècnics d’aplicatiu o de l’espai físic on es porta a terme la matrícula, altres.......
·         Queixes i suggeriments dels estudiants a causa de: manca d’informació suficient (horaris de classe, oferta d’optatives, grups disponibles, programes d’assignatures, dates d’exàmens, canvis d’aules, manca de concreció de la normativa pròpia del centre....)
·         Queixes i suggeriments dels professors a causa de: insuficient planificació de la capacitat de les aules/núm. d’estudiants, problemes d’accés al campus virtual, altres.
·         Incidències produïdes pel desenvolupament ordinari de la docència (puntualitat, anul·lació de classes, canvis d’aules, etc.)
 
La CGQ presenta les dades a l’Equip Directiu que les analitzarà,  elaborarà l’informe de resultats i verificarà l’eficàcia de les mesures proposades en el període anterior per a la millora d’aquest procés.  Si és necessari proposarà noves accions correctores i/o de millora. Aquest document, juntament amb la recopilació d’indicadors i l’informe de resultats, s’integrarà a la memòria anual del centre per a la seva sanció per la Junta d’Escola i posterior difusió als grups d’interès. .
 
Abans de l’inici del següent any acadèmic, la CGQ avaluarà i revisarà el procés i proposarà, si cal, les modificacions i /o millores corresponents.