Vés al contingut (premeu Retorn)

Responsabilitats

Equip Directiu (ED): Responsable de planificar, fer el seguiment, analitzar els resultats, fer propostes de millora i retre comptes dels programes formatius.
 
Comissió de Garantia de Qualitat (CGQ): Centralitzen les queixes, suggeriments i reclamacions dels implicats en el procés de planificació. Emet informes amb la finalitat de facilitar la presa de decisions a l’Equip Directiu. Informe sobre els continguts de la guia docent i genera propostes de correcció i/o millora. Elabora, juntament amb els responsables del procés, la redefinició, millora, implantació o, si escau, la reelaboració.
 
Junta d’Escola (JE): És l’òrgan responsable d’aprovar la proposta d’organització i planificació docent i l’encàrrec docent de l’escola.  
 
Serveis de Suport i Gestió (SSG): Són els responsables d’aplicar a la gestió les directrius de l’Equip Directiu i presentar propostes dins del seu àmbit d’actuació, així com facilitar a l’Equip Directiu la informació per al seu seguiment i millora.