Vés al contingut (premeu Retorn)

Finalitat

Determinar com l’Escola Tècnica Superior d’Arquitectura del Vallès (ETSAV) planifica, coordina, i organitza de forma sistemàtica els programes formatius que imparteix, tenint com a marc el sistema de garantia de qualitat.       
 
El procés de planificació té en compte:
·         la tipologia dels estudiants: l’ETSAV rep a uns estudiants procedents de secundària amb una nota mitjana d’accés de 7,32 l’any acadèmic 2008-2009. El perfil d’aquests estudiants determina en gran part l’organització docent. En el marc d’aquesta especificitat, els estudiants de primer curs són objecte així mateix d’una organització particular. En aquest sentit, la informació específica per als estudiants de nou ingrés, la impartició d’un curs d’introducció als estudis i una atenció personalitzada són objecte d’una planificació particular.  
·       les característiques acadèmiques dels estudis: els estudis d’arquitectura es porten a terme, majoritàriament, en grups d’ aproximadament 20 estudiants i en règim, de taller. Aquesta estructura determina una planificació singular d’horaris i espais docents.