Vés al contingut (premeu Retorn)

Desenvolupament del procés

1.1.    El Consell de Govern de la UPC aprova el marc general per a la planificació dels ensenyaments que s’hi imparteixen: l’encàrrec docent, el calendari general, la normativa acadèmica general, etc.
 
1.2.     L’Equip Directiu, atenent els objectius del programa d’estudis, defineix els criteris i porta a terme la proposta d’encàrrec docent als departaments amb docència a l’ETSAV i l’eleva a la Junta d’Escola per al seu debat i aprovació. Un cop aprovada la proposta, es comunica als departaments interessats la seva assignació amb la finalitat que proposin la contractació i/o assignació de professorat a les assignatures.
 
1.3.    L’Equip Directiu proposa: el calendari acadèmic, el Programa marc, els horaris i totes aquelles propostes necessàries per dur a terme la docència ordinària del centre. Les propostes són elevades a la Junta d’Escola per a la seva aprovació.
 
1.4.    Així mateix, l’Equip Directiu revisa les propostes dels professors responsables de les assignatures i les eleva per a la seva aprovació a les CEA d’acord amb el procés 290.1.1.1.1.  Amb les directrius i els plans docents de les assignatures aprovats, els Serveis de Suport i Gestió elaboren els processos i procediments necessaris per a dur a terme l’organització acadèmica:
·         Calendari acadèmic  quadrimestral.
·         Publicació de la informació de les assignatures.
·         Programació procés de matrícula.
·         Programació d’horaris de classe.
·         Assignació d’aules a les assignatures.
·         Elaboració de la guia docent específica per als estudiants de nou ingrés de primer curs.
·         Normatives acadèmiques.
·         Assignació de recursos i serveis necessaris per al desenvolupament del programa formatiu.
 
Tots els aspectes de l’organització acadèmica tenen la seva materialització a la Guia Docent (http://www.etsav.upc.edu/estudis/3_1_1_5/index.html) que es publica a la web del centre. Les guies docents d’anys anteriors són també de consulta pública i es troben disponibles a la web.   Des de la pàgina principal de la Guia Docent és possible fer suggeriments i aportacions a la publicació de la informació, d’acord amb el procés 290.1.2.6.(procés de gestió d’incidències, reclamacions i suggeriments)
 
A l’inici i durant el quadrimestre, l’Equip Directiu canalitza i/o resol les incidències produïdes de les quals en porta un registre. En finalitzar el període, avalua les incidències d’acord amb el procés 290.1.2.6.(procés de gestió d’incidències, reclamacions i suggeriments)