Vés al contingut (premeu Retorn)

Definicions

Encàrrec Acadèmic: Assignació de recursos de personal docent i investigador (PDI), en forma de punts de docència, que la Universitat encarrega als centres docents perquè es portin a terme els seus programes d’estudis. Els centres docents assignen posteriorment els punts als departaments.
 
Anàlisi de l’Activitat Docent: Procés que determina les desviacions sobre l’encàrrec docent que s’han produït, un cop finalitzada la docència de l’any acadèmic. S’utilitza també per reconèixer l’activitat docent del PDI.
 
Programa formatiu: Conjunt d’ensenyaments organitzats que van dirigits a l’obtenció d’un títol de grau que, juntament amb tots els elements normatius, tècnics, humans i materials que es trobin al seu voltant l’encaminin a assolir els objectius establerts per l’organisme responsable.
 
Programa marc: Instrument de planificació i organització dels ensenyaments que s’imparteixen a l’ETSAV.
 
Garantia de qualitat: Totes aquelles accions conduents a assegurar la qualitat interna i externa del centre. Es consideren en aquest procés les accions dirigides a assegurar la qualitat dels ensenyaments que s’imparteixen a l’ETSAV i a garantir la satisfacció dels estudiants, PDI, PAS en particular i de la societat en general.
 
Grups d’interès: Tota aquella persona, grup o institució que té interès en el centre, els ensenyaments i els resultats obtinguts. En aquest procés s’hi consideren: estudiants, professors, personal d’administració i serveis, administracions públiques i societat en general.