Vés al contingut (premeu Retorn)

Referències / Normatives

 
  •  Reial Decret  1393/2007, de 29 d’octubre, pel que s’estableix l’ordenació dels   ensenyaments universitaris oficials.  
  •  Llei orgànica  15/1999, de 13 de desembre de Protecció de Dades de Caràcter Personal (LOPD).
  •  Reial Decret  1720/2007, de 21 de desembre, reglament sobre la protecció de dades de caràcter personal.
  • Programa formatiu.
  •  Reglament  ETSAV
  •  Política de  qualitat de l’ETSAV
  •  Memòria anual ETSAV
 Pel que fa al marc normatiu extern, també són d’aplicació aquelles normatives indicades a l’annex II del document Presentació dels Sistemes d’Assegurament Intern de la Qualitat de la UPC.