Vés al contingut (premeu Retorn)

Desenvolupament del procés

El procés d’avaluació, promoció i reconeixement del Personal Docent i Investigador (PDI) de la Universitat Politècnica de Catalunya l’inicia el Vicerector de Personal Acadèmic endegant la definició de la política del PDI.
 
En aquest inici, i posteriorment en el desenvolupament i execució, compta amb el suport del Servei de Personal i del Gabinet Tècnic de Planificació i Avaluació pel que es refereix al procés de d’avaluació, promoció i reconeixement del PDI.
 
Els documents que contemplen la definició de la política del PDI, com ara els processos d’estabilització, de promoció, avaluació, etc. estan emmarcats dins la normativa vigent que afecta a les diferents vinculacions dels col·lectius del PDI. Els esmentats documents són sotmesos a l’aprovació i ratificació dels diferents òrgans de govern de la Universitat Politècnica de Catalunya. Aquests documents són validats en el si del Consell de Direcció de la Universitat i posteriorment són informats i/o acordats, per part del Vicerectorat de Personal Acadèmic, tant als consells de departaments com als consells de centres i instituts, com als agents socials (Junta del PDI funcionari i Comitè del PDI Laboral). Posteriorment, el Vicerectorat de personal Acadèmic els sotmet a l’estudi i aprovació de la Comissió de Personal i Acció Social del Consell de Govern, per a la seva ratificació per part del Consell de Govern i del Consell Social de la UPC.
 
Un cop aprovats i ratificats els documents, es fa la corresponent difusió.
 
El procés d’avaluació, promoció i reconeixement del PDI s’inicia a partir de la comunicació i difusió, per part del Servei de Personal, al col·lectiu afectat en concret i als responsables de les unitats bàsiques.
 
El procés d’avaluació, promoció i reconeixement del PDI es fa amb l’avaluació dels candidats per les comissions -tant siguin internes com externes- i d’acord amb els criteris establerts per la  normativa vigent en cada cas.
 
El Vicerector de Personal Acadèmic eleva la proposta als òrgans corresponents, i finalment el Servei de Personal formalitza administrativament el resultat.
Els complements addicionals son aprovats per la Comissió Econòmica del Consell Social.
Tot aquest procés es difon a través de la Intranet de PDI de la Universitat Politècnica de Catalunya.