Vés al contingut (premeu Retorn)

Desenvolupament del procés

L’ICE elabora una proposta quadrimestral d’oferta general de formació del PDI basada en les necessitats que ha detectat i les propostes de millora que són fruit del procés d’avaluació.  
 
A la proposta inicial s’hi incorporen els encàrrecs institucionals per part del consell de direcció i els que realitzen les unitats bàsiques, així com la informació relativa als ajuts a la formació externa. Pel que fa a aquest darrer punt, a partir de les peticions del professorat i d’acord als recursos disponibles, es determina el pressupost a assignar als diferents àmbits i els criteris de priorització a utilitzar.
 
Aquest conjunt d’actuacions previstes configuren el Pla de formació del PDI quadrimestral, que aprova la direcció de l’ICE.
 
Com no es tracta d’un pla tancat, durant la seva execució s’incorporen els encàrrecs addicionals del consell de direcció i/o de les unitats bàsiques que es produeixen en el període i no es considera adient el seu ajornament.
 
El Pla de difusió té per objectiu donar a conèixer el conjunt d’activitats que composen el pla de formació i el seu calendari previst.
 
L’execució del Pla de formació s’inicia amb la difusió de les activitats, moment en el qual s’obre el seu procés de matrícula així com la posada marxa, el seguiment i el tancament de les activitats. Posteriorment, s’executa l’avaluació, tant per part dels assistents, mitjançant un qüestionari en format electrònic, com per part de les unitats bàsiques. A l’avaluació també es recullen idees i suggeriments sobre altres necessitats formatives. Aquesta informació s’utilitza en el disseny del Pla de formació per al període següent. 
 
El resultat de l’avaluació s’aprova per la Junta de l’ICE i es presenta als òrgans de govern, i a més a més, es materialitza en la memòria anual de l’ICE.