Vés al contingut (premeu Retorn)

Responsabilitats

Gerenta: elabora les propostes, executa les polítiques, avalua els resultats, i fa propostes de millora dels processos o de noves directrius i polítiques de PAS als òrgans de govern per a la seva aprovació, difusió i implementació.
Vicegerència d’ Organització i Personal : dona suport a la Gerenta en l’elaboració d’ estudis, informes i propostes de política de PAS i dirigeix la seva execució.
Consell de Direcció: valida les propostes de política de PAS
Consells de caps de 1r nivell d’unitats: òrgans consultius
Òrgans de Representació Social: òrgans consultius de representació del personal
Comissió de Personal i Acció Social del Consell de Govern: estudia i aprova les propostes de selecció i accés del PAS.
Consell de Govern: aprova i ratifica les propostes de selecció i accés del PAS.
Consell Social: aprova i ratifica les polítiques de selecció i accés del PAS.
Tribunals i comissions de selecció: realitzen l’avaluació de les candidatures i la proposta d’assignació a les vacants.