Vés al contingut (premeu Retorn)

Evidències

Identificació
Suport per a l’arxiu
Responsable de la custòdia
Temps d’arxiu
Actes del Consell Social que contenen documents aprovats o informatius referents a la política d’accés i selecció del Personal Docent i Investigador
 
 
Paper i/o informàtic
 
 
Secretària del Consell Social
 
 
Conservació permanent
 
Actes dels Òrgans de Govern
Paper i/o informàtic
Secretaria General
Conservació permanent
 
Expedient de cada concurs o oposició (bases i actes dels tribunals de selecció –candidats presentats, proves, valoracions, resultats, incidències, acords)
Paper i/o informàtic
 
Servei de Personal
Conservació permanent
 
Expedient individual PDI (resolucions, informe docent, autoinformes, informes d’avaluació per part de les unitats bàsiques, et.)
Paper i/o informàtic
 
Servei de Personal
Conservació permanent
 
Intranet PDI
Paper i/o informàtic
Servei de Personal
Fins a nova actualització