Vés al contingut (premeu Retorn)

Normatives

§Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre de Universidades
§Ley Orgànica 4/2007, de 12 abril, por la que se modifica la Ley Orgànica 6/2001, de 21 de diciembre de Universidades
§Llei 1/2003, de 19 de febrer, d’universitats de Catalunya
§Estatuts de la Universitat Politècnica de Catalunya
§Legislació i normativa (externa i interna) vigent en matèria de professorat
§Legislació i normativa (externa i interna) vigent per al Personal d’Administració i Serveis
§Convenis Col·lectius