Vés al contingut (premeu Retorn)

Evidències

Identificació
Suport per a l’arxiu
Responsable de la custòdia
Temps d’arxiu
Actes del Consell Social que contenen documents aprovats o informatius referents a la política de Personal Docent i Investigador i del Personal d’Administració i Serveis
 
 
Paper i/o informàtic
 
 
Secretària del Consell Social
 
 
Conservació permanent
 
Relació de llocs de treball del Personal d’Administració i Serveis
Paper i/o informàtic
 
Vicegerència de Desenvolupament Organitzatiu i de Personal
Fins a nova actualització
Actes dels Òrgans de Govern
Paper i/o informàtic
Secretaria General
Conservació permanent
Actes dels Òrgans de Representació Social
Paper i/o informàtic
Vicegerència de Desenvolupament Organitzatiu i Personal
Conservació permanent
Intranet PDI/PAS
Paper i/o informàtic
Vicegerència de Desenvolupament Organitzatiu i Personal
Fins a nova actualització