Vés al contingut (premeu Retorn)

Responsabilitats

Equip  Directiu: Defineix les polítiques i objectius dels  plans i accions d’acollida, orientació i tutoria.
Junta d’ Escola :   Debat i aprova , si escau, el disseny de les accions d’acollida i orientació.
Comissió d’Avaluació Curricular (CEC) : Realitza el seguiment del resultat acadèmic dels estudiants al llarg del període acadèmic i proposen  accions d’ orientació i plans de matrícula personalitzats.
Professors tutors  : Orienten el pla de matrícula i realitzen el seguiment  del rendiment acadèmic  dels estudiants afectats per la Normativa de  Permanència.  
Professors responsables /coordinadors d’assignatura :  Són els responsables de l’avaluació continuada dels estudiants en les diferents assignatures de la carrera.
Professor coordinador de relacions internacionals : És el responsable d’acollir, orientar i fer-ne el seguiment  dels estudiants interns i externs  abans, al llarg i després de les estades d’intercanvi acadèmic.
Professor responsable de les pràctiques externes en base a convenis de cooperació educativa  : Orienta  i fa el seguiment dels estudiants  de l’ ETSAV que realitzen pràctiques professionals  en el marc dels convenis de cooperació educativa Universitat- Empresa.  
Serveis de Suport i Gestió  de l’ETSAV (SSG) : Orienten als estudiants sobre les possibilitats i usos de les eines i equips tècnics i informàtics  de que disposen  al llarg de la seva estada a l’ETSAV.
Comissió  de Garantia de Qualitat  (CGQ): Recull els resultats de les accions d’acollida, orientació i tutoria i assessora en les propostes correctores i/o de millora. Avalua el procés i proposa les corresponents accions de millora i/o correctores.