Vés al contingut (premeu Retorn)

Evidències

Identificació de l’evidència
Suport d’arxiu
Responsable custòdia
Temps de conservació
Acords reunions de l’Equip Directiu
Paper i/o
informàtic
Secretària Acadèmica
Indefinit
Acords de les reunions de les comissions d’Avaluació Curricular ( CEC) i d’ Avaluació Acadèmica
Àrea Gestió
Acadèmica
Indefinides
 
Accions d’acollida  ,orientació i  tutoria
Paper i /o informàtic
Àrea suport Institucional
Àrea gestió acadèmica
6 anys
Actes de la Comissió Permanent i  Junta d’Escola
Paper i /o informàtic
Secretari/a Acadèmic/a
Indefinit
Publicacions als grups d’interès
 
Paper i /o informàtic
Àrea de Gestió Acadèmica.
Fins nou  doc.
Recopilació d’indicadors
Paper i /o informàtic
Gabinet Tècnic
6 anys
Informe de resultats
Paper i /o informàtic
Àrea Suport
Institucional
6 anys
Propostes de millora i/o accions  correctores
Paper i /o informàtic
Àrea Suport Institucional
6 anys