Vés al contingut (premeu Retorn)

Seguiment i mesura

En finalitzar el període acadèmic (quadrimestres de primavera o tardor ) i en base als indicadors següents :
·         Informes dels coordinadors de quadrimestre
·         Nombre de queixes, reclamacions i incidències 
·         Enquesta de satisfacció dels estudiants i professors  respecte a les condicions i recursos al seu abast.

L’Equip Directiu analitzarà , juntament amb la Comissió d’Avaluació Acadèmica , la informació obtinguda i elaborarà l’informe de resultats; verificarà l’eficàcia de les accions correctores del període anterior i proposarà, si escau, noves accions correctores i/o de millora. Aquest document, juntament amb la recopilació d’indicadors i l’informe de resultats s’integraran a la Memòria anual del Centre per a la seva sanció per part de la Junta d’Escola i posterior anual rendició de comptes als grups d’interès mitjançant la publicació a la web de l’ETSAV.
Abans de l’inici del nou curs acadèmic, la Comissió de Garantia de Qualitat avaluarà el procés i proposarà les pertinents mesures correctores i de millora.