Vés al contingut (premeu Retorn)

Evidències


Identificació evidència

Suport de l’arxiu

Responsable custòdia

Temps de conservació

Documents Web ETSAV

Paper / Informàtic

Àrea de Suport Institucional

6 meses amb posterioritat a la seva modificació

Actes de la Junta d’Escola

Paper / Informàtic

Secretari/Secretària Acadèmic/a

Indefinit

Acords de l’Equip Directiu

Paper / Informàtic

Secretari/Secretària Acadèmic/a

Indefinit

Registre d’Incidències

Paper / Informàtic

Àrea de Suport Institucional

6 anys

Registre de accions preses

Paper / Informàtic
(BBDD incidències)

Àrea de Suport Institucional

6 anys

Recopilació d’indicadors

Paper / Informàtic

Gabinet Tècnic

6 anys

Informe de resultats

Paper / Informàtic

Àrea de Suport Institucional

6 anys

Propostes de millora i/o
accions correctores

Paper / Informàtic

Àrea de Suport Institucional

6 anys

Plans de implantació de millores

Paper / Informàtic

Àrea de Suport Institucional

Fins la publicació dels següents plans