Vés al contingut (premeu Retorn)

Seguiment i mesura

Al finalitzar l’any acadèmic i en base
 
  • Nombre d’estudiants que han finalitzat els seus estudis
  • Nombre d’estudiants que han assistit les sessions informatives
  • Nombre d’estudiantes que han sol·licitat atenció personalitzada
  • Nombre de titulats que estan treballant
  • Nombre de titulats que han obtingut feina a través d’assessorament o accions de l’ETSAV
  • % sobre el total de titulats que estan treballant
 
La Comissió de Garantía de Qualitat recollirà els indicadors  de cada una de les activitats i les presentarà a l’Equip Directiu. Aquest, juntament amb el Servei de Suport i Gestió corresponent, analitzarà els resultats així com l’eficàcia de les accions correctores del període anterior i proposaran, si és necessari, les noves accions correctores i/o de millora. Aquest document, juntament amb la recopilació d’indicadors i l’informe de resultats se integraran a la Memòria Anual del Centre per a la seva sanció per la Junta d’Escola i posterior difusió als grups d’interès (estudiants, PAS, PDI, administració educativa i sectors socioeconòmics corresponents).
Abans de l’inici del següent any acadèmic, la Comissió de Garantia de Qualitat avaluarà i revisarà el procés i proposarà, si és necessari, les modificacions i/o millores corresponents.