Vés al contingut (premeu Retorn)

Evidències

 

La relació d’evidències es detallen en el fluxgrama. Les subratllades fan referència a documents  en suport electrònic (d’accés públic, excepte les que explícitament s’indiquen com d’accés restringit) i les no subratllades a documents en suport paper , i que es detallen en el quadre adjunt.
 
 

Identificació del registre
Suport del arxiu
Responsable
de la custodia
 
Temps  
conservació
Acords Equip Directiu
Paper i/o
Informàtic
Secretari/a
Acadèmic/a
Indefinit
Pla d’Orientació Professional
Paper i/o
Institucional
Fins a nou pla
Actes de la Junta d’Escola
Informàtic
Secretari/a
Acadèmic/a
Indefinit
Registre d’accions d’inserció i assessorament
Paper i/o
Àrea de Suport
Institucional
6 anys
Material informatiu
Informàtic
Àrea de Suport
Institucional
Fins a nova edició
Recopilació d’indicadors
Paper i/o
Gabinet Tècnic
6 anys
Informe anual de resultats
Informàtic
Àrea de Suport
6 anys
Propostes de millora i/o accions correctores
Paper i/o
Institucional
6 anys