Vés al contingut (premeu Retorn)

Definicions

Pràctiques professionals: Activitats professionals realitzades pels estudiants a empreses, institucions i entitats externes a la UPC, que tenen com objectiu complementar la formació dels estudiants. 
Activitats de suport a la docència i a la investigació: Activitats proposades pels professors de l’ ETSAV que es realitzen en departaments i unitats d’investigació del Centre, a on participen els estudiants.
Professor responsable de pràctiques professionals a  la l’ETSAV ( PRPP): És el professor nomenat per l’Equip Directiu i ratificat per la Junta d’Escola amb l’encàrrec de tutelar als estudiants de l’ETSAV  durant el període en el que es realitzen les seves  pràctiques. Es així mateix,  l’interlocutor institucional amb les empreses i institucions externes.
Conveni de cooperació educativa: Document  que regula  el període, condicions i efectes de la relació entre els estudiants, la universitat i l’empresa.
Tutor extern: Persona designada per l’empresa o institució a on l’estudiant desenvolupa les pràctiques externes, o professor (en cas de que l’activitat es desenvolupi  en un departament o unitat d’investigació) que es responsabilitza de tutoritzar l’activitat de l’estudiant per a verificar el grau d’ aprenentatge adquirit. 
Grups d’interès: Tota aquella persona, grup o institució que té interès en el centre, els ensenyaments o els resultats obtinguts. En aquest procés es consideren grups d’interès a: estudiants, professors, personal d’administració i serveis, administracions públiques, empreses del sector, famílies i societat en general.