Vés al contingut (premeu Retorn)

Seguiment i mesura

Anualment, la Comissió de Garantia de Qualitat (CGQ) recull les dades referents a cadascuna de les activitats realitzades, en base als següents indicadors:
-          Nombre d’activitats realitzades
-          Percentatge d’activitats realitzades en relació a les planificades.
-          Nombre de participants a les diferents activitats.
-          Nombre de consultes al centre sobre l’accés (via telefònica / correu electrònic)
-          Nombre de visites a la pàgina web (Accés)
-          Nombre de sol·licituds d’accés (preinscripció) en primera i segona preferència
-          Nombre de sol·licituds de trasllat d’expedient de centres espanyols i estrangers
-          Nombre de sol·licituds d’inscripció a l’assignatura “Complements de formació per a estudiants d’arquitectura tècnica”  
-          Procedència geogràfica dels estudiants
 
La CGQ presentarà les dades a l’Equip Directiu, qui els analitzarà i elaborarà l’informe de resultats del Pla de promoció, verificarà l’eficàcia de les accions correctores del període anterior i proposarà, si és necessari, noves accions correctores i/o de millora. Aquest document, juntament amb la recopilació d’indicadors i l’informe de resultats s’integraran a la Memòria Anual del Centre per a la seva sanció per la Junta d’Escola i posterior difusió als grups d’interès, mitjançant la seva publicació a la pàgina web o per altres mitjans que es considerin oportuns.

Abans de l’inici del següent any acadèmic, la Comissió de Garantia de Qualitat avaluarà i revisarà el procés i plantejarà, si ho considera oportú, les accions necessàries adreçades a millorar-ne la seva eficàcia.