Vés al contingut (premeu Retorn)

Finalitat

Definir el perfil d’ingrés més adequat als objectius del programa formatiu i dissenyar les activitats de promoció necessàries per mantenir una demanda suficient que permeti cobrir la totalitat de places oferides per l’Escola Tècnica Superior d’Arquitectura del Vallès (ETSAV), amb estudiants motivats per cursar els estudis escollits.