Vés al contingut (premeu Retorn)

Finalitat

L’objectiu del procés és definir com l’Escola Tècnica Superior d’Arquitectura del Vallès:
·         mesura, analitza i fa servir els resultats de les seves actuacions per la presa de decisions i per la millora contínua de la qualitat dels seus ensenyaments i processos.  
·         valora la satisfacció dels grups d’interès (estudiants, PDI, PAS i societat en general),
·         fa la rendició de comptes a aquests grups d’interès,
i garanteix en tot moment que l’anàlisi de resultats faci distinció entre resultats acadèmics dels estudiants (curt termini) i els resultats professionals, socials i personals que el programa formatiu proporciona als seus graduats (mig-llarg termini.)