Vés al contingut (premeu Retorn)

Definicions

Indicador: expressió qualitativa o quantitativa per mesurar fins quin punt s’assoleixen els objectius fixats prèviament.  
Mesura correctora: Acció presa  per eliminar la causa d’una incidència detectada o una altra situació indesitjable.
Millora contínua: Implica un esforç continuat de l’organització per avançar en la qualitat.
Grups d’interès: tota aquella persona, grup o institució que té interessos en el centre, en els ensenyaments o en els resultats obtinguts. En aquest procés s’inclouen: estudiants, professors, personal d’administració i serveis, administracions públiques, empreses, famílies i societat en general.
Incidència: esdeveniment que es dona en el curs d’un assumpte o negoci i te amb ell alguna connexió, influència o repercussió.