Vés al contingut (premeu Retorn)

Política de Qualitat ETSAV

 POLÍTICA DE  QUALITAT

 

 

 

La Direcció de L’Escola Tècnica Superior d’Arquitectura del Vallès  és conscient de l’ importància de la qualitat  per la qual cosa la considera como un factor estratègic per aconseguir  que les competències, habilitats  y aptituds dels seus egressats siguin reconegudes en el món professional i per la  societat en general.

 

Aquesta Direcció té com a missió  dirigir els seus esforços a obtenir la satisfacció de les necessitats i expectatives, raonables, dels seus usuaris i grups d’interès, tant interns com externs. Per aquest motiu, es compromet a orientar tots els recursos tècnics, econòmics i humans a la seva disposició, sempre dins l’estricte acompliment dels requisits legals aplicables, tant a nivell autonòmic, com estatal i europeu.   

 

Es per això que la direcció de l’Escola Tècnica Superior d’Arquitectura del Vallès, estableix les següents directrius generals per a la consecució dels objectius de qualitat i que constitueixen la Política de Qualitat del Centre:

 

·         Retre comptes a la societat, facilitant els coneixements necessaris als nostres estudiants per tal que els permeti integrar-se en el món professional, desenvolupant la seva activitats d’acord amb les necessitats de l’entorn socioeconòmic. 

·         Establir una sistemàtica d’actuació i documentar-la, per assegurar la qualitat dels nostres processos.

·         Aconseguir el compromís permanent de millora contínua com a norma general d’actuació de la comunitat de l’ETSAV i proposar i dur a terme les accions correctives i preventives que es poguessin produir.

·         Assegurar que la Política de Qualitat  és, entesa i acceptada per tots els membres de la comunitat de l’ETSAV i que es troba publicada i a disposició de qui la vulgui consultar

·         Assegurar que el Sistema de Gestió de la Qualitat es manté efectiu i que es revisa i actualitza de forma planificada.  

 

Finalment, com a responsable del Centre, em comprometo a desenvolupar permanentment les directrius que els òrgans de govern i altres òrgans competents de la universitats i agències de qualitat acordin en matèria de qualitat
        
                             Albert Cuchí Burgos
                             Director ETSAV