Vés al contingut (premeu Retorn)

Gabinet Tècnic

El Gabinet Tècnic porta a terme les funcions de planificació, coordinació i suport a l'activitat acadèmica de l'ETSAV.

gabinet tecnic.jpg

Funcions principals:

  • Elaborar la proposta de distribució de l’encàrrec docent que assigna la universitat a l’Escola entre els diferents departaments que hi imparteixen docència, d’acord amb les directrius de l’Equip de Direcció i tenint en compte els plans d’estudis i la normativa vigent. (Procés GT001. Encàrrec Docent).

  • Donar suport tècnic a la revisió i/o elaboració de plans d’estudis i a  les normes que regulen l’activitat acadèmica dels estudiants a l’ETSAV.

  • Coordinar, planificar i publicar la informació continguda a les guies docents i donar suport al PDI en l’elaboració de la informació que hi apareix sobre les assignatures.(Procés GT002. Guia Docent. Subprocessos GT002.1; GT002.2.; GT002.3 i GT002.4).

  • Planificar, a partir de les assignatures recollides a la Guia docent, la preparació de la matrícula quadrimestral dels estudiants regulars i incoming,l’assignació dels professors a les assignatures i la sincronització de PRISMA amb ATENEA (Procés GT003. Planificació de la docència).

  • Coordinar el procés de recollida, anàlisi i informació als interessats de l’activitat acadèmica que es porta a terme a l'ETSAV.(Procés  GT004. Reconeixement de l'activitat docent)

  • Coordinar des de l'ETSAV el procès de les enquestes a les assignatures i als professors pel que fa la verificació de la informació.(GT008. Enquestes als estudiants sobre els professors i les assignatures).

  • Gestió i explotació de dades i aplicatius.

  • Publicar i  actualitzar  la informació sobre les principals dades de l'ETSAV a la pàgina web.

  • Elaborar informes tècnics que facilitin la presa de decisions.

  • Assessorar i generar propostes de millora.Persones

Lluïsa Aguilera, Responsable        (93 40) 17862

                      


Horari d'atenció
De dilluns a divendres de 9:00 a 14:00