Vés al contingut (premeu Retorn)

Unitats de gestió i suport

La Universitat Politècnica de Catalunya ha realitzat una aposta estratégica per la creació d'estructures de gestió territorials, per tal de fer front als reptes i a les demandes canviants de la universitat i com a element bàsic per a una òptima interrelació de la docència, recerca i transferencia de tecnología i connexió amb el teixit econòmic i social. És en aquest context estratègic on al maig de 2012 es va crear una nova estructura organitzativa de gestió i serveis la Unitat Transversal de Gestió de l'àmbit d'Arquitectura de Sant Cugat (UTGAASC) que dona suport al govern, a la docència, la recerca i a la transferencia de resultats.
Unitat de Recursos, Serveis i Suport a la Recerca
L'URSSR gestiona l'activitat econòmica i patrimonial de l'ETSAV, en les seves vessants de funcionament, docència i recerca.
Àrea de relacions externes
L'àrea de relacions externes gestiona les relacions dels estudiants amb les empreses i instucions en la realització de les pràctiques acadèmiques i beques, i la mobilitat dels estudiants de l'ETSAV.
Àrea de suport institucional i relacions externes
L'àrea de suport institucional i relacions externes gestiona les activitats de promoció, difusió i dóna suport a la presa de decisions dels òrgans de govern de l'ETSAV
Gabinet Tècnic
El Gabinet Tècnic porta a terme les funcions de planificació, coordinació i suport a l'activitat acadèmica de l'ETSAV.
Oficina de suport a la docència i a la recerca
L'oficina de suport a la docència i a la recerca gestiona administrativament les activitats desenvolupades pel PDI
Biblioteca
CCLAIA - Serveis informàtics
El CCLAIA és el Laboratori d'Aplicacions Informàtiques a l'Arquitectura i Centre de Càlcul de l'ETSAV. És el servei de l'ETSAV responsable de prestar serveis TIC de qualitat a tota la comunitat UPC del Campus de Sant Cugat en el desenvolupament de les seves funcions.
Laboratori de maquetes
El Laboratori de Maquetes de l'ETSAV col.labora, assessora i fomenta el valor de la construcció de maquetes entre professors i estudiants com element fonamental en l'exploració de la relació dels volums construits, així com la recerca i transferència en l'àmbit de coneixement que li és propi.
Oficina d'obres i manteniment
L'Oficina d'obres i manteniment s'encarrega de mantenir els edificis del Campus Sant Cugat i els serveis inherents a aquest per tal d'aconseguir un entorn físic de qualitat
Recepció
La unitat de recepció gestiona la custòdia de l'edifici, la missatgeria interna i el suport a les aules