Vés al contingut (premeu Retorn)

Sistema de Garantia Interna de Qualitat

Sistema de Garantia Interna de Qualitat de l'ETSAV
Política de qualitat
Política de qualitat de l' escola
Processos del Sistema de Garantia Interna de Qualitat
Es descriuen els processos que configuren el Sistema de Garantia Interna de Qualitat de l'ETSAV
Certificat AQU d'avaluació positiva AUDIT
Certificat en el que l’Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya fa constar que el disseny del Sistema de Garantia Interna de Qualitat de l’Escola Tècnica Superior d'Arquitectura del Vallès de la Universitat Politècnica de Catalunya, aplicable a les seves titulacions oficials, ha rebut una valoració POSITIVA després d’haver estat avaluat en el marc del programa AUDIT, cosa que indica que és conforme a les directrius establertes en aquest programa. (Certificat núm.: 0015/2009 del 3 de juny de 2009)