Vés al contingut (premeu Retorn)

Suggeriments públics a la proposta inicial

La revisió estratègica de les titulacions que planteja l'equip de direcció de l'ETSAV per a implantar progressivament els propers cursos aconsella endarrerir i replantejar la necessària reflexió sobre l'ús i els horaris dels espais docents de l'escola. El quadrimestre de tardor, doncs, es desenvoluparà sense canvis.

En aquesta pàgina es mostren les opinions, suggeriments, esmenes i alternatives proposades pels membres de la comunitat ETSAV fins a febrer de 2017. Tots els comentaris tenen consideració de públics. Donant el consentiment, les opinions s'han identificat amb el nom del/la autor/autora.


06/02/2017

Horaris

No als horaris de tarda.

 

06/02/2017

Tardes

Si les classes s'imparteixen a les tardes trobo que s'aprofita molt mes el dia, ja que al mati pots gaudir de la llum solar per fer esport o estudiar a casa, en canvi, si féssim classe al matí arribariem a casa per estudiar que seria gairebé fosc, i molt sostenible no és gastar electricitat amb llum quan es podria evitar, per tant prefereixo estudiar al matí amb llum natural i fer classe a la tarda.

 

30/01/2017

Al·legacions al projecte

A continuació unes quantes al·legacions al projecte que se'ns va presentar.

1. Aquest projecte va en contra de la conciliació de les vides dels estudiants provocant que molts de nosaltres marxem a altres escoles ja que vam triar aquesta coneixent uns horaris i ara en seran uns altres que provocaran que arribem a les 22 hores a casa els que no vivim a línia Vallès de FGC. A part que esperem la llei de la Reforma Horària que s'està tramitant al Parlament obligui a canviar de nou els horaris si aquesta proposta segueix endavant. 

2. El motiu que s'argumenta és que no hi ha suficient Espai per tothom al matí i la pregunta que ens sorgeix és perquè cada any oferim masters nous si no tenim espai per a ells? Potser perquè al ser més cars l'escola rep més diners i estem dirigint l'escola pensant en l'economia i no en la docència? Sens dubte desperta moltíssimes preguntes. 

3. L'ús de l'espai podria ser superior i pot passar per l'ús de la sala d'actes per poder fer classes teòriques o de taller ja que no se li dona ús en una gran part de franjes horàries del dia.  

4. Finalment i per tal de fer més democràtica l'acceptació d'aquests nous horaris proposo fer una consulta a vot per persona on puguem decidir finalment la seva aprovació o no.

 

18/01/2017. Enric N

Horaris

Bon dia!
Anam al gra, la proposta no ni cap ni peus des de el punt de vista dels estudiants.
Argumentació de la proposta que indicaré a després:
Quan un estudiant comença la universitat, ve de fer horaris de mati als instituts (la majoria). Als 18 anys pocs tenen experiència laboral especifica i tenen que agafar treballs de venedors, etc., els quals son majoritàriament horaris de tarda i cap de setmana (incloent els divendres a la tarda). A mes, està el tema del transport exposat a la reunió, als 18 es mes difícil tenir cotxe propi que als 21, i s'utilitza mes el transport public que te un horari determinat.
Conforme es va avançant als estudis, i en edat, els estudiants comencen a estar en disposició d'agafar treballs mes relacionats amb els estudis d'arquitectura, i com algú hauria de saber, aquest treballs son majoritàriament d'horari de matins (com les obres), si algú no ho sap que miri la borsa de treball de la pròpia universitat. La majoria de les ofertes son de matí.
Es un raonament molt simple, treball – estudis – transport .
La proposta personal:
Basat en els arguments anteriors:
Cursos de 1er, 2o i 3er als matins
Cursos de 4r, 5e i Màster a les tardes
Optatives on es pugui, però majoritàriament a les tardes.
I si volen, podem mantenir una de les convocatòries de 1er (febrer o setembre) a les tardes.

 

17/01/2017. Toni Tribó

Nous horaris

Motius que generen dubtes en la proposta. 
Entenen que cal ajustar i optimitzar l’ús dels espais i fins i tot acceptant que determinats grups d’excel·lència ( per exemple màsters, però no tant sols) poden necessitar l’ús d’aula pròpia i de major permanència, aquesta es pot obtenir amb armaris i reserva especifica en temps i horaris.
Cal pensar què en els temps de crisis de matricula què es preveuen, caldrà ser molt curós en la pressa d’una decisió com aquesta, donat què incideix en la organització del dia a dia.

Diagnosi
Com a professor que viu i ha viscut la Escola tots els dies de la setmana i bastantes hores de cada dia, la percepció és què durant molts períodes de temps les aules no estan ocupades ni de bon tros.
Crec poder assegurar què l’origen de la falta teòrica d’espai es sustenta en la doble adscripció i reserva d’espais de les assignatures.

PROPOSTES
La no identificació de classes en classes de Teoria o Taller, que corresponen a un model antic de la docència.
Caldria fomentar la transformació d’unes i altres en mixt, és a dir que es pugui fer teoria, tot i que no sigui asseguts en platea, i què es puguin fer sessions taller sense necessitat de tenir taula clàssica de dibuix. Durant les classes molts estudiants no en fan us o dos hi caben perfectament en una taula, donada la mida de l’ordinador, donat que altres elements com paral·lex han quedat pràcticament en desús.
Tot i així es poden mantenir tres classes format teoria per casos ineludibles ( una de gran, una mitjana, una petita).
Així mateix es pot mantenir una classe de Taller de manera convencional per exàmens o pràctiques docents que ho facin imprescindible.
De ben segur aquesta nova disposició de l’espai exigirà ajustos en horaris, i tal vegada obriria nous ordres de docència concentrada en períodes intensos combinats amb d’altres de més llarga durada.

ACLARIMENT
Entenc què aquestes propostes de canvis exigeixen un treball intens tant de PAS com de l’Equip de Direcció, a l’igual què ho ha estat el desenvolupament de la Proposta presentada, què em mereix tot el respecte per la feina feta.

 

13/01/2017. Adolfo Rodríguez

Canvi horaris

Primer de tot, agraeixo poder tenir un espai on dir el que pensem de la proposta. Sé que s'ha treballat molt en aquest canvi d'horaris i em veig incapaç de fer un anàlisi complex del resultat, però tinc un comentari que em ve al cap només mirar per sobre la solució que proposeu.

Sóc estudiant de qm2 i ara passaré al qm3, i porto esperant el canvi de tardes a matins amb ànsia per poder conciliar la vida en general millor que aquest últim any realment caòtic pel que fa als horaris. Alumnes com jo vem escollir aquesta escola per motius que inclouen poder tenir un horari de matins a partir del qm3, i ara, allargar aquesta situació dos anys més i de manera discontinua, ens crea una situació si més no desconcertant. En el meu cas per exemple, aquesta nova distribució d'horaris faria que fes horari de tarda els qm1,2, de matins el qm3, de tardes qm4,5,6 i matins la resta.

Per tant veig que en cas de que finalment la proposta vagi endavant, s'haurien d'aplicar a partir del moment en el que l'alumnat està assabentat de la situació al moment de matricular-se. I durant tot el període fins que comenci el nou curs comunicar als nous matriculats que la nostra escola està en fase de canvi d'horaris. Gràcies un altre cop.

 

24/12/2016

Horaris Grau

Faré algunes observacions i comentaris generals mol sintètics a la nova proposta d'horaris i després algunes propostes concretes.
Respecte dels dos grans blocs d’organització, em sembla bé que es miri de racionalitzar l'ús dels espais de l'escola i que es divideixi en dos grans paquets els grups de classe. Crec que és millor que els cursos de QM1 a QM6 siguin a matí i la resta a la tarda per què sospito que això seria més atractiu per a la matriculació dels nous estudiants, per la conciliació familiar dels que hi estem implicats i per què molts de nosaltres participem en docència de màsters, nostres o no, i es fan a la tarda majoritàriament. Però són arguments se segon ordre. Si ho hem de fer a la tarda ens haurem d’organitzar o buscar professorat de Barcelona, que fan grau al matí.
Sigui com sigui, matí o tarda, he analitzat la proposta com a intercanviable: de matí o de tarda.
Respecte dels criteris de repartiment concret,
• el repartiment de la docència en 12 o 13 setmanes donava resposta a una reivindicació eterna de suprimir les classes quan hi ha exàmens. Es tornarà a demanar. De tota manera els coordinadors de quadrimestre poden portar-ho a la pràctica. I no ens enganyem, mai no són 15 setmanes.
• La proposta pot ajustar-se més per tal d’igualar les franges de sessions de classe (dues sessions de la mateixa assignatura més equivalents) i arranant els horaris per baix, és a dir intentant que s’acabin el més igual possible tots els dies d’un mateix curs. (aquest encaix es una mica laboriós però pot endreçar molt millor l’esquema i m’ofereixo per treballar-ho*)
• Em sembla bé les estones de descans per tenir un coixí entre classe i classe, a veure si així podem començar puntuals.
• L’espai docent comú de dimecres serà un problema per a les assignatures no TAP que comencen després, però cal esperar que es respecti l´horari.
• No sé per què hi ha un descans enmig de les assignatures d’estructures però imagino que hi ha alguna raó interna.
• L’assignatura de Sistemes Constructius queda, per què venia d’abans, amb una franja petita dilluns a primera hora, això era per que hi havia l’EDC els dimarts i no hi cabien totes les hores de classe, ara podria donar-se tota el dimarts en un sol dia cosa que és més raonable, especialment per que hi ha molts professors associats a temps parcial que la fan i per què el dia que tenen correcció de TAP IV aquella estoneta és perduda.
• Les assignatures de dibuix tenen uns solapaments que ens impedeixen fer-les. El professorat és el mateix, per aquest motiu hauríem d’evitar els solapaments entre Dibuix II i RA II i entre el mateix dibuix II i RA III i entre RA I i RA III.
• A més, cal tenir en compte que dues assignatures de dibuix, tal com les fem nosaltres i de vegades amb vuitanta estudiants treballant individualment en règim de laboratori, seguides i a la tarda, són una pallissa extraordinària, també hem de vetllar per la salut perquè les baixes no ens les cobreixen fàcilment.
• Tinc alguna alternativa per solucionar-ho però impliquen canvis a altres assignatures i caldria preguntar als altres professors. Una és permutar al QM4 Compos I de dijous per RA II de divendres , amb això no coincidiria RAII amb DII.
• Una altra és al QM2 permutar Dibuix II amb Fisica II dintre del mateix dimarts per desfer així el solapament entre dibuix II i RA III.
Altres alternatives són possibles però aquestes són les més efectives per al que ens afecta.

 

23/12/2016. Arcadi de Bobes

Diversos comentaris

1.- Agraïr la feina feta. Per experiencia conec la complexitat de fer uns horaris.
2.- A la reunió urbi et orbe es va suggerir que potser alguns senzills canvis de mobiliari estalviarien canvis d'horaris, si més no, alguns. Desconec si s'ha fet algun estudi en aquest sentit.
3.- Sorprèn que quan a fora s'esta parlant de conciliació familiar, inclus amb anuncis a la tele, es proposin uns horaris que impliquin, en molts casos, acabar les classes a les 19:30, que vol dir arribar a casa directament a sopar. A la resta del món (a molta part, si més no) , la tendència és començar aviat i acabar també aviat.
4.- El nou EDC té poc recorregut: per als horaris de matí serà una ocasió perfecte per acabar abans; per als de tarda, implicaria dinar a les 12:30.
5.- Està bé que hi hagi molta activitat a l'Escola, però el límit es que es pugui desenvolupar en condicions raonables. Sembla que estem trencant costures, cosa que està obligant a fer canvis d'horaris que podrien donar com resultat una baixa de la matricula, precissament ara.
6.- Suggereixo que el màster habilitant s'ofereixi un quatrimestre en horari de matí i l'altra de tarda. Podria ser un incentiu per a captar matrícula, doncs diversifica l'oferta.
7.- Provar coses noves és bó, però cal ser prou flexible com per no consolidar-les si no donen bon resultat. Cal fugir d'allò de "mantenella i no enmendalla".
Atentament.
Arcadi de Bobes.

 

23/12/2016

Nous horaris

Per afavorir la relacio universitat-empresa i facilitar que els estudiants puguin treballar, sembla obvi que els horaris de grau haurien d'estar justament invertits, als primers anys, quan els alumnes no s'els considera aptes per a feines d'arquitecte, i poden fer feines no qualificades de tarda, en canvi, durant els ultims anys, quan els alumnes poden treballar, tenen els matins lliures, el que els hi és més favorable a l'hora de fer practiques a empreses, tant publiques (que moltes demanden estudiants nomes als matins) com privades, ja que bona part del gruix de treball es reaitza durant el mati, incloen visites d'obra i reunionss amb clients, en el s quals s'apren molt.